Biên bản cầu lông

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Đặng Xuân Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:55' 05-04-2013
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
BIÊN BẢN THI ĐẤU
MÔN: CẦU LÔNG

TÊN VĐV:………………………… TÊN VĐV:………………………………
TRẬN THỨ:…………. NỘI DUNG:

LỚP
SET 1
SET 2
SET 3
KẾT QUẢ


TÊN VĐV THẮNG:…………………………………….

THẮNG THUA
Ký tên Ký tên


---------&---------

BIÊN BẢN THI ĐẤU
MÔN: CẦU LÔNG

TÊN VĐV:………………………… TÊN VĐV:………………………………
TRẬN THỨ:…………. NỘI DUNG:

LỚP
SET 1
SET 2
SET 3
KẾT QUẢ


TÊN VĐV THẮNG:…………………………………….

THẮNG THUA
Ký tên Ký tên