Biên bản cầu lông

Nguồn:
Người gửi: Đặng Xuân Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:55' 05-04-2013
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 75
Số lượt thích: 0 người
BIÊN BẢN THI ĐẤU
MÔN: CẦU LÔNG

TÊN VĐV:………………………… TÊN VĐV:………………………………
TRẬN THỨ:…………. NỘI DUNG:

LỚP
SET 1
SET 2
SET 3
KẾT QUẢ


TÊN VĐV THẮNG:…………………………………….

THẮNG THUA
Ký tên Ký tên


---------&---------

BIÊN BẢN THI ĐẤU
MÔN: CẦU LÔNG

TÊN VĐV:………………………… TÊN VĐV:………………………………
TRẬN THỨ:…………. NỘI DUNG:

LỚP
SET 1
SET 2
SET 3
KẾT QUẢ


TÊN VĐV THẮNG:…………………………………….

THẮNG THUA
Ký tên Ký tên